Välkommen till Child Foundation Sverige!

Vår målsättning är att hjälpa behövande barn och säkra att de får tillgång till utbildning. De har goda resultat i skolan men är i behov av ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta sin skolgång och leva ett värdigt liv.

Vårt arbete visar att du med små medel kan du göra värdefulla och bestående insatser i ett utsatt barns liv. Ditt stöd går oavkortat till just ditt sponsrade barn.

Genom att sponsra ett behövande barn bidrar du också till att ge barnets familj en ökad livskvalitet och att stärka barnets ställning i samhället.

Ditt stöd behövs och gör skillnad.
En kan inte hjälpa alla, men tillsammans kan vi hjälpa många!

Child Foundation Sverige är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med säte i Stockholm. Vi samarbetar med den internationella välgörenhetsorganisationen Child Foundation (Bonyad-e Kudak).

Om Child Foundation

Our Mission

To help children in need, who have been identified as high achievers, remain in school.

Our Vision

We believe that education can move a child beyond the stigma of poverty, and give that child the tools to reach his or her true and full potential.

Kontaktinformation
Senaste Nyheter
  • Recent
  • Popular
  • Tag
  • Child Foundation now in Sweden

    Help and sponsor a high achieving child today!All children, regardless of their race, religion or abilities; or what they think or talk about, irrespective of the family type or where they come from o...